—— دستگاه ساخت خط ارتعاشی ترموپلاستیک خود رونده ——

دستگاه ساخت خط ارتعاشی خود حرارتی

  • ما بزرگترین تولید کننده و کارخانه حرفه ای چین برای تولید ماشین آلات علامت گذاری خط محدب خودکار هستیم. طبق داده های آماری مورد بین المللی ، تصادفات رانندگی پس از تصویب خطوط علامت محدب ، تلفات و خسارات اقتصادی تا حد زیادی بیش از 30 درصد کاهش می یابد. در نتیجه ، کارشناسان از استفاده از این نوع خط های علامت گذاری به عنوان خط استاندارد برای ایمنی ترافیک استفاده می کنند.